Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osób fizycznych przygotowaliśmy dla Państwa następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie Państwo kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@stimulus.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przasnyska 6a, lokal 333, 01-756 Warszawa.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej między nami umowy w formie przesłanego formularza zgłoszeniowego na szkolenie lub zamówienie usługi szkoleniowej oraz Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesyłania naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać Państwu informacje o aktualnych szkoleniach i kursach.

4. Państwa dane przechowywane są w formie papierowej i/lub elektronicznej.

5. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy. Dodatkowo, po wygaśnięciu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez okres ich trwania, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Macie Państwo prawo między innymi do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych i marketingowych, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że Wasze dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.