Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Główny cel szkolenia

Uporządkowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • doskonalą umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa oświatowego w kontekście zadań związanych z zakończeniem roku szkolnego
 • analizują rozwiązania zmierzające do przygotowania wniosków i rekomendacji związanych z podsumowaniem roku szkolnego
 • planują tok rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

Program szkolenia

 1. Zadania i czynności dyrektora związane z zakończeniem roku szkolnego
  Katalog zadań dyrektora wyznaczonych zapisami prawa oświatowego – przegląd
 2. Klasyfikacja roczna i końcowa z uwzględnieniem zapisów SWSO statutu szkoły
  • terminy klasyfikacji rocznej i końcowej
  • sposób i zasady ustalania oceny
  • klasyfikacyjne zebranie RP
  • uchwała RP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
  • terminy i zasady egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego
 3. Dokumentowanie przebiegu nauczania
  Zasady wypełniania świadectw, arkuszy ocen  oraz pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania
 4. Dyrektor w procesie awansu zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem okresu przejściowego
  Zadania dyrektora w procesie awansu:
  • nauczyciela początkującego
  • nauczyciela kończącego staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
  • ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego na zasadach obowiązujących od 1 września 2022 r.

  Dokumentowanie czynności dyrektora związanych z procesem awansu zawodowego

 5. Podsumowujące zebranie rady pedagogicznej
  Proponowany plan spotkania uwzględniający kwestie odniesienie się do wniosków wynikających ze zrealizowanych działań, w tym w szczególności planu nadzoru pedagogicznego dyrektora
 6. Rekrutacja na nowy rok szkolny
  Postępowanie rekrutujące do szkoły/placówki – terminy, zasady

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Analiza i ocena pracy szkoły – podsumowanie roku 2023/2024

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników