Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół; przedstawiciele organów prowadzących.

Główny cel szkolenia

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania arkusza organizacji szkoły

Korzyści ze szkolenia

 • Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny,
 • Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły,
 • Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

Program szkolenia

Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:

 • Podstawy prawne;
 • Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki;
 • Wpływ organu prowadzącego
 • Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
 • Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;
 • Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole;
 • Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
 • Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
 • Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
 • Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;

Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:

 • Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z   ustawy o systemie oświaty,
 • Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;

Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela

 • Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
 • Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
 • Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
 • Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN).
 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
 • Uzupełnienie etatu w innej szkole

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.

 • Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Przykłady dokumentów i rozwiązań

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Wyróżnione

Arkusz organizacji szkoły/przedszkola na rok szkolny 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników