Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki

Główny cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami prawa pracy, karty nauczyciela, wdrożenie dyrektyw unijnych do polskiego prawa pracy, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy, autoprezentacja, przygotowanie dokumentacji do konkursu

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • Nauczą się nowoczesnej autoprezentacji.
 • Zapoznają się z dokumentacją w zakresie aplikowania na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkola.
 • Poznają nowelizacje prawa pracy, najistotniejsze zmiany, najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy.
 • Przeanalizują zmiany w umowach o pracę zawieranych z nauczycielami i pracownikami z grupy niepedagogicznej, odpowiedzialność prawną dyrektorów  szkół/przedszkoli.

Program szkolenia

1. Nowoczesna autoprezentacja

 • Zapoznanie z technikami i zasadami skutecznej autoprezentacji. Zapoznanie z  profesjonalnymi przykładami autoprezentacji,na których należy się wzorować. Przygotowanie do budowania pozytywnego wizerunku samego siebie.
 • Zapoznanie z fundamentem, na którym można zbudować swój pozytywny wizerunek.

2. Zasady skutecznej autoprezentacji

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z siedmioma nowoczesnymi zasadami autoprezentacji.

3. Autoprezentacja — przykład podsumowania zawodowego w CV

 • Wykorzystanie zawodowego CV w autoprezentacji.
 • Sposoby przedstawiania swoich osiągnięć zawodowych i zainteresowań.
 • Komunikaty pozajęzykowe.
 • Mowa ciała

4. Najnowsze orzecznictwo SN związane z zatrudnianiem dyrektorów szkół/przedszkoli. Współpraca ze związkami zawodowymi, jako bardzo ważny zakres działania dyrektora szkoły/przedszkola

 • Obowiązki  dyrektora szkoły wobec związków zawodowych, zakres współpracy, uzgodnienia.
 • Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Konsultacje  z zakładowymi organizacjami związkowymi.
 • Wygaśnięcie stosunku pracy.
 • Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące stosunku pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Wyróżnione

Konkurs na Stanowisko Dyrektora Szkoły/Przedszkola

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników