Adresaci szkolenia

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Główny cel szkolenia

Poznanie założeń Odimiennej Metody Nauki Czytania

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • wiedzą, jakie są założenia programu kształcenia opracowanego przez dr I. Majchrzak,
 • rozumieją, co jest najważniejsze w nauce czytania, z jakich etapów się ona składa zgodnie z koncepcją autorki,
 • potrafią przeprowadzić inicjację – wtajemniczenie dziecka w świat pisma,
 • opracowują i prowadzą ćwiczenia i zabawy zgodne z założeniami poznanej metody,
 • poznają naturalny sposobu nauki czytania zgodnego z dynamiką rozwoju dziecka wg koncepcji I. Majchrzak,
 • przyswoją metodyki nauczania w oparciu o autorskie materiały.

Program szkolenia

 1. Inicjacja
  Wtajemniczenie dziecka w świat pisma, ćwiczenia o charakterze zabawowo-analitycznym.
 2. Ściana pełna liter
  Wizualny system dydaktyczny, którego podstawowym ćwiczeniem jest prezentacja alfabetu wraz z grą w loteryjkę.
 3. Nazywanie świata
  Zabawy intelektualno-ruchowe polegające na dokładaniu wylosowanych kartek z nazwami do odpowiednich przedmiotów.
 4. Gry czytelnicze
  Przyporządkowywanie wyrazów a następnie całych zdań do odpowiadających im ilustracji.
 5. Ćwiczenia praktyczne
  Opracowywanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw z zastosowaniem poznanej metody.

Prowadzenie:
Edukator, po wieloletniej współpracy z dr Ireną Majchrzak, jest gwarantem profesjonalnego przebiegu szkolenia, jak również zachowania idei, jaką propagowała autorka metody odimiennej. Otrzymała od dr Ireny Majchrzak upoważnienie i pełną akceptację do prowadzenia szkoleń z zakresu metody odimiennej.

Czas trwania szkolenia:
9 godzin dydaktycznych ( w godzinach 9:00 – 17:00)

W koszt szkolenia wliczone są:

 • lunch,
 • serwis kawowy,
 • autorskie materiały oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, Automobilklub Polski, ul. Powstańców 127.

Stacjonarne

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników