Adresaci szkolenia

dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli, specjaliści

Główny cel szkolenia

Doskonalenie umiejętności organizowania współpracy nauczycieli służącej rozwojowi szkoły i samego nauczyciela

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik:

 • uświadomi sobie rolę współpracy w rozwoju organizacji, w której pracuje,
 • pozna przepisy prawa dotyczące tworzenia przez nauczycieli zespołów,
 • wskaże obszary pracy szkoły/placówki oświatowej, w których współpraca nauczycieli wpływa na efektywność wykonywanych zadań oraz określi zadania zespołów nauczycieli powołanych do realizacji celów szkoły/placówki oświatowej,
 • będzie świadomy roli dyrektora w organizowaniu współpracy nauczycieli,
 • pozna sposoby organizowania współpracy nauczycieli,
 • będzie umiał zastosować wybrane sposoby współpracy nauczycieli w praktyce,
 • pozna sposoby wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej w organizowaniu efektywnej współpracy nauczycieli.

Program szkolenia

 1. Dlaczego współpraca jest ważna? – refleksja nad znaczeniem współpracy w rozwoju szkoły/placówki oświatowej jako organizacji.
 2. Współpraca nauczycieli w przepisach prawa oświatowego. Zadania zespołów nauczycieli wynikające z przepisów prawa oświatowego
 3. Obszary pracy szkoły/placówki wymagające współpracy. Zespoły nauczycieli funkcjonujące w szkołach/placówkach oświatowych i ich zadania.
 4. Rola dyrektora szkoły/placówki w organizowaniu współpracy nauczycieli.
 5. Wybrane sposoby umożliwiające efektywną współpracę nauczycieli:
 • debata metodą world cafee
 • action learning
 • obserwacje koleżeńskie
 • spacery edukacyjne
 • Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w organizowaniu efektywnej współpracy nauczycieli.

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online | Wyróżnione

Organizacja współpracy nauczycieli

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników