Adresaci szkolenia

Pracownicy placówek oświatowych, inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia uczą się właściwych zachowań związanych z oceną stanu poszkodowanych i udzielaniem pierwszej pomocy

Korzyści ze szkolenia

 1. Poznają prawidłowe działania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
 2. Nabędą umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zabezpieczania urazów u poszkodowanego.
 3. Zdobędą wiedzę na temat postępowania w różnych stanach zagrożenia.

Program szkolenia

 1. Podstawy prawne.
 2. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, akty prawne, funkcjonowanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 3. Nagłe zatrzymanie krążenia u osób dorosłych.
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dorosłych, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 5. Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) u dzieci, epidemiologia, przyczyny, postępowanie.
 7. Urazy.
 8. Postępowanie w urazach (krwotoki, złamania, zwichnięcia, oparzenia).
 9. Zachorowania i stany nagłe.
 10. Postępowanie w padaczce, hipoaglikemii, uczuleniach, zadławieniu.
 11. Ćwiczenia praktyczne.
 12. Ćwiczenia praktyczne i symulacje (RKO, wykorzystanie AED, postępowanie w zadławieniu, pozycja boczna)

 

Po szkoleniu uczestnik otrzyma: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe.

Stacjonarne

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników