Dzieci z książkami na głowach

Adresaci szkolenia

Nauczyciele szkół, przedszkoli, psycholodzy, pedagodzy i inni zainteresowani

Główny cel szkolenia

Zdobycie i doskonalenie umiejętności indywidualizacji pracy z dziećmi i motywowania uczniów uzdolnionych, o wysokim poziomie motywacji wewnętrznej

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 1. Poznają sposoby rozpoznawania zdolności oraz formy wsparcia ucznia ujawniającego wybitne zdolności
 2. Zwiększą wrażliwość na potrzeby emocjonalno-społeczne uczniów o wybitnych uzdolnieniach
 3. Przeanalizują metody pracy z uczniem o ukierunkowanych zainteresowaniach
 4. Zaplanują organizację zajęć z uczniem zdolnym, wspomaganie jego rozwoju emocjonalno-społecznego i współpracę z rodzicami

Program szkolenia

 1. Uczeń zdolny w świetle przepisów o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  – Uczeń zdolny jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. Rozpoznawanie uzdolnień
  – Cechy ucznia zdolnego
  – Diagnozowanie zdolności i potrzeb oraz potencjalnych trudności w funkcjonowaniu ucznia
 3. Organizacja pracy z uczniem zdolnym i narzędzia wzmacniania jego rozwoju
  – Organizacja zajęć z uczniem zdolnym
  – Indywidualny Program / Tok Nauczania
  – Formy wsparcia
  – Dostosowywanie wymagań edukacyjnych
  – Metody pracy
 4. Rola nauczyciela i rodziców
  – Uważne wsparcie harmonijnego rozwoju, podtrzymanie motywacji, przeciwdziałanie wykluczeniu z klasy

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Praca z uczniem wybitnie zdolnym

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników