Adresaci szkolenia

Osoby pracujące na stanowisku sekretarza/ sekretarki w placówkach oświatowych, intendenci, wszystkie osoby, które chcą poszerzyć i zdobyć nowe kompetencje na rynku pracy.

Główny cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do zajmowania stanowiska profesjonalnego pracownika biurowego w placówce oświatowej.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • Poznają akty prawne regulujące pracę szkoły i szkolnego sekretariatu.
 • Przeanalizują obowiązujące przepisy prawa.
 • Zaplanują własną pracę przy składnicy akt, archiwizacji, redagowaniu pism oraz prac kancelaryjnych.
 • Podniosą swoje kompetencje miękkie z zakresu komunikacji i radzenia sobie ze stresem.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych- hierarchia prawa.
2. Jednolity rzeczowy wykaz akt i instrukcja kancelaryjna- postępowanie z korespondencją przychodzącą i wychodzącą, zasady redagowania i doręczania pism, systemy kancelaryjne, archiwizowanie dokumentów.
3. Pieczęcie urzędowe i pieczęcie szkoły, stemple-zamawianie, rejestr, likwidacja, utrata-odpowiedzialność.
4. Odpisy i kopie dokumentów, wydawanie zaświadczeń, potwierdzanie za zgodność z oryginałem, prowadzenie rejestru upoważnień.
5. Druki ścisłego zarachowania.
6. Dokumentacja uczniowska i dokumentacja przebiegu nauczania, zasady wydawania duplikatów świadectw i prostowania błędów, obowiązek szkolny
i obowiązek nauki.
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków- terminy załatwiania spraw.
8. RODO w sekretariacie.
9. Odpowiedzialność pracownicza wg. Kodeksu Pracy.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

 

Online

Profesjonalny sekretariat w szkole, placówce oświatowej

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników