Adresaci szkolenia

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Główny cel szkolenia

Usystematyzowanie zadań, które ma do wykonania dyrektor w związku z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023 w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy:

 • Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzorem pedagogicznym.
 • Potrafią przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planu nadzoru, programów realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.
 • Potrafią sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola

Program szkolenia

 1.  Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, wynikające z przepisów prawa oświatowego – co trzeba, a co można i warto dokumentować.
 2. Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa, w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także wynikających z przepisów dotyczących kształcenia dzieci innej narodowości
 3. Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy: przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka, modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, dokumentowanie efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawozdania z pracy specjalistów.
 4. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania – w obszarach kontroli i wspomagania nauczycieli
 5. Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie: realizacji planu pracy przedszkola, realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny, współpracy z rodzicami, współpracy z organami nadrzędnymi.

 

Wymagane:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
 • mikrofon, słuchawki.

Przed szkoleniem otrzymasz od nas maila z linkiem do szkolenia. Po kliknięciu  wyświetli się okno, należy podać imię i adres e-mail. Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”, w tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Podczas szkolenia będzie widoczna prezentacja jak również sam trener,  będzie możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio na czacie.

Na koniec szkolenia, będą Państwo mieli możliwość wygenerowania zaświadczenia.

Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

Online

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego i pracy przedszkola w roku 2023/2024- dokumentacja dyrektora w praktyce

Zapytaj o dostępność

  Imię

  Nazwisko

  Email

  Telefon

  Liczba uczestników